Dünyada yangın konusunda alınan önlemlerin artmasıyla eş zamanlı olmasa da paralel bir çizgi yakamaya çalışılan yangın yönetmelikleri giderek daha da katılaşıyor. Alınmayan küçük önlemlerin yol açtığı büyük kayıplar kimi zaman maliyetle tanımlanamayacak boyutlara ulaşabiliyor.

Binalarda yangın algılama ve yangın söndürme gibi aktif yangın önlemlerinin yanı sıra pasif yangın durdurucu konusunda da şartnamelerin giderek daha belirgin ve keskin bir tanımla kullanıcıları doğru uygulamalar için zorladıklarını görmek umut verici. Yine de maliyetleri düşürmek adına zaman zaman tüm kuralları uygulamak yerine görüntüyü kurtarma eğilimlerinin kendini göstermesi ve konunun tüm detaylarıyla bilinmiyor oluşu dolayısıyla istenmeyen koşulların oluştuğuna tanık olmak mümkün olabiliyor. Bu anlamda genel ürün grupları ve sahip olunması gerekli standartlar hakkında doğru bilgileri yeniden hatırlamak yararlı olacaktır.

  1. Mortar Harç Uygulaması: Gerek elektrik dağıtım sistemlerinde, gerek mekanik geçiş noktalarında mekanik mukavemetin önemli olduğu durumlarda tercih edilen malzeme grubu I120 standarlarına kadar uygulanabilir.
  2. Plaka Uygulaması
  3. Köpük uygulaması
  4. Yastıklar
  5. Tuğla bloklar