Obo Bettermann’ın sektöre girişiyle birlikte yeniden biçimlenen ürün gruplarının en önemlisi kablo taşıyıcı saç kanal şüphesiz. Avrupa’nın en büyük malzeme üretici ve satıcı firmalarından biri olma konumunu her geçen yıl geliştiren Obo Bettermann’ın bu özelliğinin yanına teknoloji üreten yanını da ekliyor olması Türkiye’de de kısa sürede gerekli yankıyı buldu ve uygulamalardaki yerini aldı.

Sektöre giriş yapan her ürünün önce olumsuz yönleri üzerinden geliştirilen tüm savunmaların kısa sürede çürüdüğü görülse de, estirilen rüzgardan geriye kalan tek ayrıntı fiyat olarak kaldı. Evet, saç kanal konusunda Obo Bettermann’ın magic serisi ürünü fiyat dezavantajı bulunan bir malzemeydi. Başta “formlu kanal olmaz” ya da “farklı kalınlıktaki iki ürün nasıl olur da aynı mekanik mukavemeti sağlayabilir” şeklinde savunmalar ortaya çıksa da kısa sürede pek çok şartnamede ürüne ait tanımların kabul edilmeye başlanmasıyla beraber pek çok üreticinin de benzer ürünler üretmeye başladığı görüldü. Ancak bir ürünün kendisi için ödenen bedelin karşılığını verirken, hangi yeterlilik kriterleriyle bunu sağlamaya çalıştığı da oldukça önemli. Dolayısıyla bu ayrıntıları zaman zaman incelemenin faydalı olduğu da yadsınamaz bir gerçektir.

Biçimsel olarak belirli bir form verilerek üretilen pek çok ürüne karşın üretilen ürünlerin Obo’nun ortaya koyduğu performansa yaklaşamadığı görüldü. En önemlisi formlu kanalın dezavantajı olarak anlatılan ne varsa üretilen diğer kanallarda özellik olarak bulunuyordu. İddiaları ve ortaya çıkan ürünleri şöyle bir anımsayalım:

  • Mekanik Dayanım: Formlu kanalın mekanik mukavemet olarak gerekli özellikleri karşılayamayacağı söylenmişti. Hakikaten bakıldığında Obo Bettermann dışında kalan ürünlerin mekanik mukavemet açısından büyük bir hayal kırıklığı taşıdığı söylenebilir. oysa Obo Bettermann hem uluslararası pazarda hem de Türkiye’de uygulamasını yaptığı projelerde oldukça başarılı performanslar verdiğini defalarca kanıtlamıştır.
  • Maliyetleri Azaltan Etki: Piyasada bulunan hiçbir formlu kanalın hızlı montaj özelliği bulunmamaktadır. Oysa Obo Bettermann, Magic teknolojisi sayesinde hiçbir kanalda bulunmayan klipsli hızlı montaj özelliğine sahiptir. Bu özelliği sayesinde vidalı bağlantıya gerek kalmaksızın kanalların birleştirilmesi mümkün olmaktadır. Dolayısıyla zaman kayıplarını en aza indirmesiyle de benzersiz bir avantaj sunuyor.
  • Yaralanmaları Önleyici Etkisi: İnce kanalın doğru uygulamalarla üretilmediği durumlarda kesildiği noktalarda bıçak etkisi yaratması söz konusu olabilir. Ayrıca çapak gibi sorunlar yüzünden yaralanmalara açık bir durum ortaya çıkabilmektedir. Obo Bettermann kanallarında bu tür bir etkinin ortaya çıkması söz konusu değildir.
  • Dış Etmenlere karşı Yüksek Dayanım: Korozyona, oksitlenmeye ve her türlü dış ortama daha dayanıklı bir saçtan üretilmektedir.
  • Biçimsel Devamlılık: Pregalvaniz, sıcak daldırma ve paslanmaz olarak biçimsel devamlılık söz konusudur. Dolayısıyla Obo Bettermann’ın herhangi bir kanalının sahip olduğu bir özellik diğer kanallarında da bulunduğundan müşteri açısından sürprizlere açık durumların yaşanması söz konusu olmaz.
  • Modüler Aksesuarlar: Modüler bir malzeme olmanın tüm avantajlarını içerdiğinden kullanım kolaylığı da söz konusudur. Özellikle dönüşlerin özel üretilme zorunluluğunu ortadan akldırmasıyla kullanıcıya stoklama konusunda kolaylıklar sağladığı gibi yanlış siparişlerden kaynaklı karşılıklı mağduriyetleri de ortadan kaldırmaktadır.
  • Estetik: Sac kanal uygulamalarında en önemli sorunun montajın istenen görsel niteliklere uygun yapılabilmesidir. Bu anlamda kişinin inisiyatifine bırakılmaksızın kablo hatlarının estetik bir görüntü elde edilerek monte edilmesi çok daha kolay olmaktadır.

Yukarıda sözü edilen avantajlarıyla Obo Bettermann, formlu kanal uygulamasını sektörel bir alternatife dönüştürmenin önemine dikkat çekmektedir. Birim malzemeye ödenen bedellerin azaltılarak teknolojiye ödenen bedellerin artmasının uygulamalarda niteliği yükseltmekten farklı işlevleri de vardır. Binanın mekanik ömrünü arttıran, dinamik etkilerin ortaya çıkaracağı sıkıntıları azaltmanın ürün seçimiyle doğrudan ilgisi olduğunu da unutmamak önemlidir. Binaya yüklenecek aşırı yüklerin yönetmeliklerle kontrol altına alınması bir gereksinim olarak göze çarpsa da üretici firmaların bunu özendiren ve teknik olanak sağlayan ürünler üretiyor olmaları da kuşkusuz oldukça önemli.

Her formlu kanalın Obo Bettermann ürünlerinin sağladığı avantajları sağlamadığını söyleyebiliriz. Bu anlamda ezberleri bozmak için formlu kanal ve Magic teknolojisiyle zaman kaybetmeden buluşmanın yararları konusunda uzlaşmak zor görünmüyor.