Enerji Tekniği için Aşırı Gerilim Koruması

OBO yıldırımdan ve aşırı gerilimden korunma cihazları, kullanım yeri, koruma seviyesi ve yıldırım akımı deşarj kabiliyeti gibi unsurlara göre farklı taleplere karşılık gelen Tip 1, Tip 2 ve Tip 3 (önceden B, C ve D) olmak üzere üç farklı tip sınıfına ayrılmıştır. Bu tür bir yıldırımdan ve aşırı gerilimden korunma, daha düşük bir koruma seviyesi ve daha yüksek bir deşarj kapasitesi sağlamaktadır. Bu sınıflandırma, DIN EN 61643-11 ve diğer uluslararası standartlarda belirtilen ölçütlere uygun olarak yapılmıştır. Söz konusu bu standartlarda, anma gerilimleri 1000 V’a kadar ve anma frekansları 50 ile 60 Hz arasında olan alternatif akım şebekelerinde kullanılan aşırı gerilimden korunma deşarj düzeneklerine yönelik yapısal direktifler, talepler ve testler belirlenmiştir.

Deşarj Düzeneği Tip 1

Sistem Çözümleri Tip 1

Deşarj Düzeneği Tip 1 + 2

Sistem Çözümleri Tip 1 + 2

Deşarj Düzeneği Tip 2

Deşarj Düzeneği Tip 2 + 3

Deşarj Düzeneği Tip 3

Fotovoltaik

Koruma Paketleri

Telekomünikasyon Tekniği için Aşırı Gerilim Koruması, Veri Tekniği, MSR Tekniği, TV, Video, Uydu ve Radyo

Günümüzde veri ve bilişim tekniği, oldukça geniş bir uygulama yelpazesini kapsamaktadır. Bilgileri işlemeye yarayan hemen hemen her türlü elektronik sistemin sahip olduğu önem, tartışılmaz boyutlardadır. Bilgiler, gittikçe artan miktarlarda elektronik ortamlarda kaydedilmekte ve bu bilgilere en kısa sürede ulaşılabilmesi gerekmektedir. Bu tür sistemleri tehlikeli düzeydeki aşırı gerilimlere karşı korumakta da o denli önemli hale gelmektedir. Bilgi işlem cihazlarının devre dışı kalmasını veya bunların tamamen tahrip olmasını önlemek için, tüm bu ekipmanların aşırı gerilimden korunma konseptine dahil edilmesi gereklidir. OBO, bu alana yönelik olarak da oldukça geniş bir ürün yelpazesine sahip, yüksek performanslı koruma cihazları sunmaktadır.

Telekomünikasyon

Şebeke sistemi tekniği

Veri tekniği

HF Tekniği

Alıcı-Verici Teknolojileri

TV tekniği

Şebeke beslemesi

Otomasyon Teknolojisi

Temel koruma

Kontrol edilebilir yıldırım bariyerleri

LSA Plus Tekniği

Koruma ve Kıvılcım Aralıkları

OBO koruma ve kıvılcım aralıkları, işletim uyarınca birbirine bağlı bulunmaması gereken sistem parçalarını birbirinden galvanik olarak ayırmaya ve köprülemeye yaramaktadır. Galvanik ayırma, ör n. korozyon akımlarını önlemekte ve aynı zamanda yıldırım akımı taşıma kabiliyetine sahip bir bağlantı oluşturmaktadır. Kıvılcım aralıkları, DIN VDE 0185-305 (IEC 62305) standardına uygun bir yıldırımdan korunma potansiyel dengelemesi işlevi görmekle birlikte, Parex modelleri, patlama tehlikesi bulunan yerlerde kullanım için gerekli onaya sahiptir.

Parex eklatör

Parex eklatör için bağlantı demiri

Eklatör

Parafudr

Eklatör/Topraklama sistemlerini birbirine bağlamak için aşırı gerilim koruması

Ölçüm ve Kontrol Sistemleri

OBO ölçüm ve test sistemleri ile varistör deşarj düzeneklerinin devreye girme gerilimleri ve yıldırım akımı kıvılcım aralıklarının izolasyonu kolayca ölçülebilmektedir. Pille çalışan ISOLAB sayesinde bir deşarj düzeneğini doğrudan yerinde test etmek mümkündür. PCS manyetik kart sistemi aracılığıyla bir koruma tertibatının etkinliği test edilebilmektedir. Yıldırımdan korunma tertibatlarındaki ve potansiyel dengeleme hatlarındaki impuls akımları ölçülüp değerlendirilebilmektedir.

MDP yıldırım bariyerleri için test cihazı

Yıldırım bariyerleri için test cihazı

Akım durdurucusu ve izolasyon ölçü cihazı

İzolasyon ve Akım durdurucusu Test Cihazı

Darbe Akımı Ölçme Sistemi

Yıldırım sensörü PCS